Forside

Sdr. Vilstrup Vandværk a.m.b.a.

 

Sdr. Vilstrup Vandværk

Mandag den 21.05.2018

 

En del af bestyrelsen i Vilstrup Vandværk har netop besigtiget vores nye boring, der skal sikre rent vand i Vilstrup. I øjeblikket pumpes boringen ren for mekanisk skidt ved at pumpe nyt vand op fra den nye vandåre og lukke ud på overfladen. Derfor har der til tider løbet meget vand væk fra området og ud på Præstevænget. Det skal ske i ca. 3 uger - og de 2 uger er nu gået.

 

MEN - desværre er der hen over pinsen udøvet hærværk på installationerne. Et vandur er forsøgt fjernet og smadret og slangen der skulle føre det oppumpede vand væk er frakoblet. Vandet er derfor blevet omkring boringen uden at kunne løbe væk. Vandet har derved nået et strømudtag og det har slået strømmen fra. Derved er også de andre pumper stoppet og vores vandværk løb derfor tør for vand her i formiddags.

 

Vi har nu reetableret slangen, så pumpningen kan fortsætte og vandet løber væk. Men vi har et ødelagt vandur, som skal reetableres.

 

Vi håber på fortsat forståelse for de gener, som denne rensning af en ny boring kræver. Hensigten er nemlig, at der kommer 100% rent vand i vores haner hurtigst muligt igen.

 

Når vi har en dato for en endelig tilslutning til vores ledningsnet, skal vi nok orientere om dette. Men inden da skal der lige tages prøver af det nye vand og der skal ske en fysisk tilslutning til vandværket, før de gamle vandboringer lukkes fuldstændig til, så de ikke kan føre til yderligere forurening af den gamle vandåre.

 

Fortsat god pinse til jer alle 🙂

Nu går vi i gang med at bore efter rent vand !

 

25.04.2018

 

Boremskinerne har indtaget området omkring de gamle vandboringer. Formålet er, at vi i de kommende uger vil bore til nye vandårer væsentligt dybere end det nuværende vand hentes i.

 

Vi vil her løbende orientere om projektet og hvordan det går. Hvis alt går efter planen kan vi få det nye rene vand i vores vandhaner lige efter sommerferien.

Vigtig information til alle forbrugere ved

Sønder Vilstrup Vandværk pr. 11.12.2017

 

Kommunen har meddelt et halvt års dispensation fra drikkevandskrav.

 

Kommunen dispenserer til den 1. juni 2018 fra drikkevandskrav, så vandværket kan finde en varig løsning på den mindre overskridelse af grænseværdi for en rest af sprøjtemiddel i drikkevand, der blev fundet den 2. oktober 2017.

 

Vandværket leverer i øjeblikket vand, der ikke overholder grænseværdien for en rest af sprøjtemiddel. Der er målt en værdi på 0,31 ug/ i drikkevandet. Der er derfor tale om en mindre overskridelse.

 

Som I før er blevet oplyst om af Sønder Vilstrup Vandværk, har embedslægerne vurderet, at der ikke er en sundhedsmæssig risiko ved at drikke vandet med en koncentration under 0,7 ug/l af stoffet.

 

Det er lovgivningen der bestemmer, hvor meget der må være i drikkevandet. Denne værdi er 0,10 ug/l. Derfor er der behov for at finde en løsning.

 

Selve dispensationen kan ses på vandværkets hjemmeside www.vilstrupvandvaerk.dk.

 

Venlig hilsen

Haderslev Kommune

Teknik og Miljø

 

Venlig hilsen

 

Sønder Vilstrup Vandværk

 

Jørgen Jensen, formand

Tlf. 4036 4206

Mail: jensen@susdal.dk

 

eller

 

Jørgen Smed, næstformand

Tlf. 5094 1002

Mail: js@smed-it.dk

 

 

CVR: 57009519 Mail: info@vilstrupvandvaerk.dk

Vand

Hvad er vand?

Hvor kommer det fra?

Hvordan får vi fat i det?

 

Se denne lille intro - og bliv meget klogere!.

Klik på "Vil du vide mere" og se denne og andre undervisningsfilm om vand.