Forside

Sdr. Vilstrup Vandværk a.m.b.a.

 

Sdr. Vilstrup Vandværk

SDR. VILSTRUP VANDVÆRK amba

afholder generalforsamling Mandag den 16. april 2018 kl. 19.00

i Vilstrup Forsamlingshus

 

Der er følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for 2018
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen

A.Valg af bestyrelsesmedlemmer

Efter tur afgår: Erich Mandau, Peter Stange og Jørgen Jensen (Erich Mandau modtager ikke genvalg)

B.Valg af suppleant til bestyrelsen

Efter tur afgår: Carsten Aarøe

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

A.Valg af revisor

Efter tur afgår: Jørgen Lildholdt

B.Valg af revisorsuppleant

Efter tur afgår Niels Kastrup

  1. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

Hent dagsorden her

Hent årsregnskab her

Vigtig information til alle forbrugere ved

Sønder Vilstrup Vandværk pr. 11.12.2017

 

 

Kommunen har meddelt et halvt års dispensation

fra drikkevandskrav

 

Kommunen dispenserer til den 1. juni 2018 fra drikkevandskrav, så vandværket kan finde en varig løsning på den mindre overskridelse af grænseværdi for en rest af sprøjtemiddel i drikkevand, der blev fundet den 2. oktober 2017.

 

Vandværket leverer i øjeblikket vand, der ikke overholder grænseværdien for en rest af sprøjtemiddel. Der er målt en værdi på 0,31 ug/ i drikkevandet. Der er derfor tale om en mindre overskridelse.

 

Som I før er blevet oplyst om af Sønder Vilstrup Vandværk, har embedslægerne vurderet, at der ikke er en sundhedsmæssig risiko ved at drikke vandet med en koncentration under 0,7 ug/l af stoffet.

 

Det er lovgivningen der bestemmer, hvor meget der må være i drikkevandet. Denne værdi er 0,10 ug/l. Derfor er der behov for at finde en løsning.

 

Selve dispensationen kan ses på vandværkets hjemmeside www.vilstrupvandvaerk.dk.

 

Venlig hilsen

Haderslev Kommune

Teknik og Miljø

 

 

Ovenstående information fra Haderslev Kommune omdeles til alle forbrugere i Vilstrup.

 

Vandværket arbejder i øjeblikket på en varig løsning for at sikre rent vand til alle vores forbrugere. Det kan ske ved at bore efter rent vand i en meget større dybde end den nuværende boring.

 

Før der må bores skal vi dog indhente en VVM-godkendelse. Denne ansøgning er ved at blive udfærdiget og vi håber herefter på en hurtig godkendelse. Først når den er sikret må vi nemlig igangsætte en boring mod de rene kilder dybt i vores undergrund.

 

Vi vil på et senere tidspunkt komme med en kort redegørelse om, hvad der faktuelt sker for at sikre rent vand.

 

Venlig hilsen

 

Sønder Vilstrup Vandværk

 

Jørgen Jensen, formand

Tlf. 4036 4206

Mail: jensen@susdal.dk

 

eller

 

Jørgen Smed, næstformand

Tlf. 5094 1002

Mail: js@smed-it.dk

 

 

CVR: 57009519 Mail: info@vilstrupvandvaerk.dk

Vand

Hvad er vand?

Hvor kommer det fra?

Hvordan får vi fat i det?

 

Se denne lille intro - og bliv meget klogere!.

Klik på "Vil du vide mere" og se denne og andre undervisningsfilm om vand.