Forside

Sdr. Vilstrup Vandværk

Drikkevandet er nu igen erklæret 100% rent ved de seneste prøver

Haderslev Kommune og Embedslægen har igen ophævet påbuddet om kogning af al vand til husholdingsformål fra vores vandværk. 


Du kan derfor med største fornøjelse igen frit drikke en masse rent og koldt vand direkte fra hanen.


Vi undskylder for ulejligheden og takker for jeres samarbejde med at sprede budskabet til de, som ikke kommer på Facebook eller her på hjemmesiden. Sørg også for, at de begynder at drikke masser af vand igen.


På bestyrelsens vegne - Jørgen 🙂

De første nye prøver viser næsten rent vand igen .....!

De seneste prøver ved vandboringen og afgangsvandet fra vandværket viser, at vandet er 100% rent og uden forurening.


Desværre var der stadig svage spor af coliforme bakterier (1 pr. 100 ml.) i prøver fra to taphaner hos to brugere på ledningsnettet. Men det er meget små mængder og vi håber, at rørsystemet blot skal skylles rent igen.


Derfor kan vi endnu ikke aflyse advarslen om forurening med bakterier af vores drikkevand. Nye prøver skal tages og når disse viser nul-udslag kan vi igen afblæse alarmen.


Vi forsøger at informere på alle kanaler og håber, at alle vi medvirke til at sprede information hos dem, som ikke har Facebook eller kommer på vores hjemmeside. 


Vil du læse mere om hvad coliforme bakterier er, kan du læse mere på dette link:

https://vandguiden.dk/2016/08/24/coliforme-bakterier-colibakterier/


På bestyrelsens vegne.

Det anbefales at koge al drikkevand fra VIlstrup Vandværk


Den 11. maj er der desværre fundet en overskridelse af lovens kvalitetskrav til drikkevand fra Sdr. Vilstrup Vandværk.


Det anbefales derfor at koge vandet, inden det anvendes som drikkevand og til andre husholdningsformål.


Vi er i fuld gang med at undersøge problemet og der tages nye vandprøver hurtigst muligt. Du hører nærmere, når vandet igen er rent.


Har du akutte spørgsmål kan du kontakte vandværkets formand Jørgen Jensen på tlf. 4036 4206.


Læs officiel besked her om problemet.


Anbefalinger:

Der er bakterier i drikkevandet – det anbefales, at du koger vandet:

 • Da en prøve udtaget af vandet fra vandværket har vist indhold af bakterier, anbefales det, at alt vand, der skal bruges til drikkevandsformål, koges inden brug.


Hvordan skal vandet koges?
Det er vigtigt at:

 • Vandet varmes op til 100 oC i 2 minutter.
 • Vandet skal således ”spilkoge”, hvorved de fleste mikroorganismer bortset fra enkelte virus og sporer dræbes eller gøres inaktive.


Hvornår skal vandet koges?
Skal vandet koges før brug i madlavning?

 • Det forurenede vand må ikke drikkes - kog vandet først.
 • Hvis vandet ikke lugter grimt, kan det sagtens bruges til kogning af kartofler m.m., for bakterierne dør efter kort tids kogning.
 • Vandet må ikke bruges til skylning af grøntsager, der skal spises rå. Hertil skal der bruges kogt vand.
 • Hvis vandet koges i en elkedel, skal vandet koges op 2 gange med 2-5 minutters mellemrum.


Skal vand til personlig hygiejne koges?

 • Tandbørstning skal ske med kogt vand.
 • Vandet kan godt bruges til bruse- og karbad, vær opmærksom på at børn ikke drikker vandet.
 • Hænderne kan vaskes som sædvanligt, men før madlavning bør hænderne vaskes i kogt, afkølet vand.


Skal vand til opvask koges?

 • Man må godt bruge vandet til opvask med opvaskemaskine.
 • Opvask i hånden skal foregå med kogt vand, da der kan ske smitte via hænder eller genstande.


Skal vand til tøjvask koges?

 • Hvis vandet ikke er uklart eller misfarvet, kan det godt bruges til maskinvask.


Skal vandet koges før brug i kaffemaskiner?

 • Ved fremstilling af kaffe eller varmt vand i kaffemaskiner opnår vandet normalt ikke en temperatur på 100 oC i 2 minutter.
 • Derfor bør vand, der bruges i kaffemaskiner, ligeledes koges først.


Må jeg bruge vandet til at vande urtehave?

 • Ja. Salat og andre grøntsager, der spises rå, skal dog skylles med kogt vand, inden de spises.


Må husdyr drikke vandet?

 • Ja!

Takstblad for 2023 ved Sdr. Vandværk

Hvad koster vandet i Sdr. Vilstrup - og hvad koster det at lave en ny tilslutning. 


Se takstbladet her.
Vandanalyser

Du kan også se de seneste meget flotte analyseprøver af vores vand. De er udtaget pr. 20.okt. 2022 ved vandværket og hos en forbruger på systemet. Se disse analyser her.


Normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune.

Her gives oplysninger om lovgrundlaget for regulativets enkelte bestemmelser samt definitioner på forbrugere, ejendomme og centrale dele af vandforsyningsanlægget.


1.1 Regulativ for alle privatevandforsyning
Dette regulativ er udfærdiget i samråd med Vandrådet i Haderslev Kommune.
Regulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen/byrådet i Haderslev Kommune den 1. Maj 2022


Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen og er tilgængeligt på vandforsyningens hjemmeside, hvorfra det kan downloades.

Sprøjtefri haver - se intro

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser har foretaget en profilanalyse af den nye boring. Den fortæller lidt om, hvilke jordlag - og hvor tykt et lag - som beskytter vores drikkevand mod fremmedstoffer fra oven. Vi føler os meget trygge når vi ser dette. Men se selv med på denne profil.


Kontakt en fra bestyrelsen hvis du spørgsmål om profilen og hvad det betyder.


Jordlagsprofil af den nye boring.

CVR: 37636363    Mail: info@vilstrupvandvaerk.dk

Sprøjtefri haver

Hent nemme og gode anbefalinger til, hvordan du holder din have pæn og flot uden brug af sprøjtemidler:

Hent faktablad om:

_______________________

Vand

Hvad er vand?

Hvor kommer det fra?

Hvordan får vi fat i det?


Se denne lille intro - og bliv meget klogere!.

Klik på "Vil du vide mere" og se denne og andre undervisningsfilm om vand.