Forside

Sdr. Vilstrup Vandværk

Generalforsamling 2022

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00 i Vilstrup Forsamlingshus - i det nye klublokale.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2022/2023
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Efter tur afgår: Carsten Aarø, Peter Stange og Jørgen Jensen
  2. Valg af suppleant til bestyrelsen. Efter tur afgår: René Mailand
 7. Valg af revisor
  1. Efter tur afgår: Jørgen Lildhodt
  2. Valg af revisosuppleant. Efter tur afgår Svend Neumann
 8. Eventuelt


Med venlig hilsen bestyrelsen


Perioderegnskab 2021

Årsregnskab 2021
Takstblad 2021

Hvad koster vandet i Sdr. Vilstrup - og hvad koster det at lave en ny tilslutning. Se det her.


Vandanalyser

Du kan også se de seneste meget flotte analyseprøver af vores vand. De er udtaget pr. 21.okt. ved vandværket og hos en forbruger på systemet. Se disse analyser her.

Sprøjtefri haver - se intro

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser har foretaget en profilanalyse af den nye boring. Den fortæller lidt om, hvilke jordlag - og hvor tykt et lag - som beskytter vores drikkevand mod fremmedstoffer fra oven. Vi føler os meget trygge når vi ser dette. Men se selv med på denne profil.


Kontakt en fra bestyrelsen hvis du spørgsmål om profilen og hvad det betyder.


Jordlagsprofil af den nye boring.

CVR: 37636363    Mail: info@vilstrupvandvaerk.dk

Sprøjtefri haver

Hent nemme og gode anbefalinger til, hvordan du holder din have pæn og flot uden brug af sprøjtemidler:

Hent faktablad om:

_______________________

Vand

Hvad er vand?

Hvor kommer det fra?

Hvordan får vi fat i det?


Se denne lille intro - og bliv meget klogere!.

Klik på "Vil du vide mere" og se denne og andre undervisningsfilm om vand.