Forside

Sdr. Vilstrup Vandværk a.m.b.a.


Sdr. Vilstrup Vandværk

Sdr. Vilstrup den 21. august 2020


Generalforsamling

den 30. september 2020 kl. 19.00


Generalforsamlingen i foråret blev desværre udsat på grund af Corona.


Men nu er vi klar med en ny dato, hvor vi kan afvikle vores  generalforsamlingen med hensyntagen til de gældende retningslinier.


Vilstrup Forsamlingshus lægger igen rammer til generalforsamlingen.


Dagsorden jf. vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges
 4. Godkendelse af budget 2020/2021
 5. Behandling af forslag - ingen forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg: Carsten Aarøe, Peter Stange og Jørgen Jensen
 7. Valg af suppleant. På valg Dennis Jørgensen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt


Dagsorden og revideret regnskab omdeles i alle postkasser - eller kan downloades på ovenstående links.


Vel mødt til alle brugere hos Sdr. Vilstrup Vandværk


Mvh bestyrelsen

Sprøjtefri haver - se intro

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser har foretaget en profilanalyse af den nye boring. Den fortæller lidt om, hvilke jordlag - og hvor tykt et lag - som beskytter vores drikkevand mod fremmedstoffer fra oven. Vi føler os meget trygge når vi ser dette. Men se selv med på denne profil.


Kontakt en fra bestyrelsen hvis du spørgsmål om profilen og hvad det betyder.


Jordlagsprofil af den nye boring.

CVR: 37636363    Mail: info@vilstrupvandvaerk.dk

Sprøjtefri haver

Hent nemme og gode anbefalinger til, hvordan du holder din have pæn og flot uden brug af sprøjtemidler:

Hent faktablad om:

_______________________

Vand

Hvad er vand?

Hvor kommer det fra?

Hvordan får vi fat i det?


Se denne lille intro - og bliv meget klogere!.

Klik på "Vil du vide mere" og se denne og andre undervisningsfilm om vand.